Vi kan se du ikke er logget ind. Skal du ikke have adgang til farmbrella academy?

For at få adgang til denne video, kræver det enten basic abonnement, hvor du er tilknyttet bestyrelsesnetværket eller pro / premium abonnement. Følg linket herunder og hop ind og læs mere om bestyrelsesnetværket eller tilmeld dig, og få adgang til en masse videns-videoer og meget.

Tilmeld dig netværket og hør dette oplæg:

Potentiale i marken med YEN

I Præcisions Jordbrugs Netvæket (PJN) kan du den 13. oktober komme med den nordjyske planteavler Lars Riis og netværkets ankermand Vagn Lundsteen fra AgroProDanmark i marken på Mors, når temaet i PJN er at finde sine markers potentiale med YEN (Yield Ehancement Network).

I oplægget vil du høre om:

  • Hvad er YEN?
  • Har Lars fået fagligt udbytte af YEN?
  • Hvem bruger YEN?
  • Vinterhvede
  • Raps mark
  • Mikronæringsstoffer