Vi kan se du ikke er logget ind. Skal du ikke have adgang til farmbrella academy?

For at få adgang til denne video, kræver det enten basic abonnement, hvor du er tilknyttet bestyrelsesnetværket eller pro / premium abonnement. Følg linket herunder og hop ind og læs mere om bestyrelsesnetværket eller tilmeld dig, og få adgang til en masse videns-videoer og meget.

Tilmeld dig netværket og hør dette oplæg:

Investeringer i den danske agrosektor

Med stiftelsen af foreningen Bonus Green Energy vil Niels Mejnertsen bevare værdier og certifikater for landbrugets grønne gøremål i dansk landbrug. 70 markante aktører fra den danske agrosektor bakker ifølge Niels Mejnertsen allerede op om fonden, der i slutningen af 2022 har tilkendegivelser på i omegnen af ½ milliard kroner.

Den 19. januar fortæller initiativtager til Bonus Green Energy, Niels Mejnertsen på Farmbrellas online-netværksdag om investeringer, om den nye fond, og om sit syn på investeringer i den danske agrosektor ved indgangen til 2023.

Bonus Green Energy AmbA’s formål er at fremme produktion af vedvarende energikilder, oplagring af vedvarende energi og håndtering af klimacertifikater. Målet er at reducere udledning af CO2 ved oplagring af CO2, og ikke mindst at sikre at så stor del af driften af selskabet samt overskuddet forbliver i selskabets ejerkreds