Vi kan se du ikke er logget ind. Skal du ikke have adgang til farmbrella academy?

For at få adgang til denne video, kræver det enten basic abonnement, hvor du er tilknyttet bestyrelsesnetværket eller pro / premium abonnement. Følg linket herunder og hop ind og læs mere om bestyrelsesnetværket eller tilmeld dig, og få adgang til en masse videns-videoer og meget.

Tilmeld dig netværket og hør dette oplæg:

Emission af klimagasser

Diego Grados Bedoya er Postdoc på Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, og den 17. november på Farmbrellas netværksdag om klima, holdte Diego oplæg om mulighederne for at reducere emission af klimagasser fra landbrugsjorden.

I oplægget vil du høre om: [På engelsk]

  • Grawing population and fertilizier use
  • Why reducing nitrous oxide emissions?
  • Effect on production
  • International and national climate initiatives